o Darłowie

Zamek Książąt Pomorskich

Z pewnością jednym z najwspanialszych przykładów budowli obronnych jest Zamek Książąt Pomorskich. Zamek wybudowany został na planie zbliżonym do kwadratu. Oczywiście na dziedziniec prowadzi brama wjazdowa zlokalizowana u podstawy dwudziestoczterometrowej wieży.
W XVIII i XIX wieku pomieszczenia zamkowe służyły za magazyny i więzienie. W roku 1930 utworzono w nim muzeum, które ponownie zostało uruchomione 1 lipca 1945 roku jako muzeum regionalne. Muzeum jest czynne przez cały rok. Do zwiedzania udostępnione są stale ekspozycje, takie jak:
  • pomorska sztuka sakralna
  • etnografia pomorska
  • sztuka wschodu
  • meble – od późnego renesansu po neobarok
  • meble i wyroby rzemiosła artystycznego z okresu bidermeier
  • wystawa „Bliżej morza”
Jeśli ktoś będzie miał szczęście, to może spotkać na swojej drodze „Białą Damę” – ducha księżnej Zofii – która ukazuje się na darłowskim zamku. A oto co pisali o niej dawni kronikarze: „Ubrana jest w strojne szaty, falista długą suknie, bursztynowy naszyjnik. W reku trzyma lichtarz z płonącą świecą. Prawdopodobnie wychodzi ze ściany lub wylania się zza drzewa. Choć jest zjawą, można rozpoznać dokładne szczegóły jej stroju i ozdoby sukni. Dąży – jak kiedyś na tajemne spotkanie z Janem z Maszewa. Źrenice jej rozsiewają blask. Nie patrzy na przygodnych świadków swych nocnych schadzek i dlatego nie budzi w nich trwogi”.

Kościół Mariacki p.w. Wniebowzięcia NMP

W centrum miasta wznosi się kościól mariacki p.w. Wniebowzięcia NMP. Wybudowany został w połowie XIV wieku. sześćdziesięciometrowa wieża góruje nad miastem. Z pewnością na uwagę zasługują bogato rzezbioną w drewnie ambona (1720 – 1730), zdobiona motywami akantu, draperii i kampanuli, dziewiętnastowieczne organy oraz palmowe sklepienie w zakrystii. W bocznej kaplicy, pod wieżą kościelną znajdują się sarkofagi księcia pomorskiego Eryka I oraz oczywiście ksieżnych Jadwigi i Elżbiety (żon dwóch ostatnich książąt pomorskich).

Rynek miejski

W sąsiedztwie gotyckiego kościoła zlokalizowany jest Rynek miejski z barokowa i renesansowa zabudowa. Jego północna ścianę zamyka barokowy Ratusz Miejski, który zastąpił zniszczony w 1722 roku ratusz gotycki, stojący w centralnej części rynku. Przed ratuszem ustawiona jest fontanna – Pomnik Rybaka z 1919 roku – ufundowany ku czci ludzi morza.

Brama kamienna

Ulica Powstańców Warszawskich poprowadzi zwiedzających ku gotyckiej Bramie Kamiennej zwanej „Wysoka”. Warto na nią zwrócić uwagę, gdyż jako jedyna zachowana brama miejska wchodzi w skład dawnych murów obronnych.

Kościół św. Gertrudy

Stąd już tylko krok do kościoła św. Gertrudy. Bez wątpienia jest on rzadkim przykładem gotyckiej architektury cmentarnej, zbudowanej na planie sześcioboku z dwunastobocznym obejściem. We wnętrzu kościoła zachowały się renesansowo – barokowe lawy z bogata polichromia oraz od 1990 roku pełni on również funkcję kościoła parafialnego.

Kościół św. Jerzego

U zbiegu ulic Wojska Polskiego, Powstańców Warszawskich i Bogusława X wybudowany został w XV wieku kościół św. Jerzego, który jest jednonawową gotycką budowlą, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, opiętym szkarpami. Poprzednio, w dawnych czasach wchodził w skład szpitala dla trędowatych.
Przede wszystkim Darłowo posiada jedno z najlepiej zachowanych na Pomorzu średniowieczne założenie miejskie (1312 rok) – na planie czworokąta z zaokrąglonymi narożnikami, z prostokątnym rynkiem i szachownicowym układem ulic (w obrębie ul. M. C. Skłodowskiej, Okrężnej, Wałowej i rzeki Wieprzy). Choć w centrum miasta zachowało się kilkadziesiąt zabytkowych budynków mieszkalnych (większość z XVII i XIX wieku), najstarszy z drugiej polowy XV wieku. Bez wątpienia na uwagę zasługuje kamienica, wspomnianego wcześniej, Jana z Maszewa, która znajduje się u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Morskiej. Nie sposób niezauważyć kamienicy należącej niegdyś do darłowskiego armatora. Usytuowano ją u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Rynkowej. Od Strony ul. Rynkowej ściana zdobi bez wątpienia interesujący wizerunek statku i data „Anno 1604”.
Ponieważ niegdyś oba brzegi Wieprzy spinał XVII-wieczny most zwodzony, w 2000 roku przewieziono go do Darłowa i złożono na prywatnej posesji. Prawdopodobnie planuje się jego restauracje i ustawienie w jakimś atrakcyjnym miejscu. Na jego miejscu został wybudowany most rozsuwany z charakterystyczna sterownia, choć zwana przez mieszkańców „UFO”, bez wątpienia jest to najlepszy punkt orientacyjny.

Opracowanie:
Joanna Sawicka